עודכן: æ המשטרה מחמד שומרים על שניהם ø ו אינגר ø - דנמרק