ילד תחזוקה - יישום - הממשל של המדינה

אתה רוצה למלא את הטופס על המסך

עליך להשתמש למלא ולהגיש את הבקשה משמעות הדבר היא כי חלק מהשדות בטופס באופן אוטומטי מלא אם יש לך כבר פטורים דיגיטלי פוסט בציבור

אתה לא פטור דיגיטלי לפרסם בפומבי

להדפיס אותו ולשלוח אותו ממשל בדואר. אתה יכול למצוא שאינו דיגיטלי טופס הבקשה בתפריט מימין היישום שלך בעצם להידחות. אם זה לא פורסם עם.