חינוך, ספורט האליטה - נבחרת דנמרק

יחד עם החינוך שלנו שותפים התמקד אנחנו עם כדי להבטיח טוב וגמיש מבחינת כישוריו ואת במהלך האימוןעם דנית מודל, פיצחנו את הקוד על איך לפתח ספורטאים ברמה עולמית, אשר עובד גם מחוץ את עולם הספורט. חברות רבות מוכנים להיות גמישים כאשר יש להם מועסק. הם ממושמעים, ייעודי ממוקד מאוד, והוא גם לכן שווה להשקיע. צוות דנמרק ישתף פעולה עם מופץ בכל רחבי הארץ כדי לחזק את בדנית ספורט האליטה. חשובים שחקנים מקומיים, פיתוח כשרון ומציע א. ספורט בתי הספר.