ההתאוששות של זר תרומה - שירות אזרחי הרפורמה

אם יש לך החלטה על ילד או זוג תחזוקה ממדינה אשר אישר את כל אותו מוסכמות על התרומה על ידי דנמרק, התרומה עשוי להיות מוטל התאושש בדנמרק. אם ההחלטה על התרומה נעשה באחת המדינות הנורדיות (פינלנד, שוודיה, נורבגיה או איסלנד), אתה יכול ליצור קשר עם ישירות המס הבינלאומי התאוששות, אשר יכול לטעון את התרומהאם ההחלטה על התרומה נעשה בכל שאר הארצות החברות באיחוד האירופי (למעט בריטניה), והמקרה הוא התחיל לאחר. ביוני, עליך להגיש כל העניינים האחרים הנוגעים אוסף ושחזור של זרים ø מתחיל את ניהול המדינה. אם יש לך החוץ ההחלטה על ילד או זוג תחזוקה של מדינה אשר אינה צד לאותו מוסכמות על התרומה על ידי דנמרק, התרומה עשוי לא להיות מוטל התאושש בדנמרק. במקום זאת, אתה יכול לחפש את ניהול המדינה על הקמת דנית התרומה.