בטופס, האנציקלופדיה החופשית

בחודש מרץ, אנו שמים דגש על אוכל ושתייה פשיטת רגל יוכלו להתגלות של כל הון בשותפות כללית תהיה אחראית על כל הבעלים ביחד ולחוד באחריות, מה שאומר הנושים יכולים לקבל את כל הסכום המגיע על-ידי היחידה של הבעלים, אם רק הוא מסוגל לשלם את החייבים. חברה היא ישות משפטית נפרדת, הנושים רשאים, בתור נקודת התחלה, פשוט להפוך את השקעה של הון. לכן אין אחריות אישית על הבעלים, אלא אם כן הם סיפקו ערבויות עבור החברה.